Hoe wij te werk gaan

Onze werkwijze is als volgt:
- kleinschalig > lage overheadkosten
Er is bij de oprichting bewust voor een strategie van kleinschaligheid gekozen, om de kosten voor u als klant zo laag mogelijk te houden:
want torenhoge overheadkosten is wel het laatste waarvoor u wilt betalen.
A & O 1-Fach Sprachendienst beperkt zich tot de kern: vakmanschap.
Daar betaalt u voor, en dat krijgt u.

- d.m.v. zorgvuldige selectie van het vertaalteam voor uw opdracht > hoge kwaliteit:
Allereerst bekijken wij uw brondocument. Afhankelijk van de doeltaal en het vakjargon wordt gekeken of we het werk 100% in eigen beheer kunnen uitvoeren. Daarvoor is natuurlijk zelfkennis een vereiste: wat kan ik goed, en wat kan een andere vakvertaler binnen het netwerk, die in andere richtingen gespecialiseerd is, een stuk beter?
Er wordt een vertaler of een groep van vertalers geselecteerd die past bij de desbetreffende tekst. Bij meertalig teamwork ligt in de regel de coördinatie in handen van Gerwin Jansen. Hij neemt een taal voor zijn rekening en weet dus precies tegen welke problemen de teamleden aanlopen. Van alle gemelde problemen wordt een logboek bijgehouden en deze worden besproken met ALLE teamleden.

- d.m.v. directe communicatie met de klant & gezamenlijk verantwoordelijksbesef > minimale risico's


"Kunnen jullie dan niks alleen?"

Als ik als co-ordinerend projectmanager deze vraag aan mijn vertalers stel, kan mijn verontwaardiging en de hierin besloten suggestie dat men alwetend moet zijn tot twee kwalijke zaken leiden: ofwel het zelfvertrouwen wordt ondermijnd, ofwel er ontstaat een attitude van gevaarlijke zelfoverschatting.

Ik zal uitleggen waarom zelfoverschatting in mijn oprechte opinie niet past in een goed vertaalbureau. Allereerst moet u één ding goed beseffen:


DE ALWETENDE VERTALER BESTAAT NIET.


Wie veinst dat wel te zijn, is een gevaar voor zichzelf en de maatschappij.
Zelfoverschatting is dodelijk. Dat geldt niet alleen voor de vertaler, maar ook voor de klant. Een foute vertaling in bijvoorbeeld een handleiding van een machine of een achtbaan kan mensenlevens kosten.

Als een vertaler van A & O 1-Fach Sprachendienst iets niet zeker weet, is de grondhouding: "de klant weet altijd meer dan ik".
Ook al heeft hij geen bul, het is ZIJN brontekst die vertaald wordt. De klant staat altijd het dichtst bij de boodschap die de brontekst eigenlijk wil overbrengen. Zelfs als de brontekst niet helemaal correct is, dan weet de klant wat hij eigenlijk bedoelde. U als klant bent dus erg belangrijk. Wij hebben u nodig.
Directe communicatie met u is een absolute MUST om tot een goede vertaling te komen.
Ons devies luidt dan ook: bij twijfel direct contact opnemen,want alwetende vertalers bestaan niet, en het heeft geen zin om te doen of je wel alwetend bent. Sterker nog: het brengt de klant en diens afnemers in gevaar.


Verantwoordelijk werken begint bij het kennen van je eigen grenzen.
We doen ons werk niet tot eer en glorie van onszelf.
Onze taak is er een van verantwoordelijkheid en dienstbaarheid.

Door deze grondhouding van gezamenlijk verantwoordelijkheidsbesef en dienstbaarheid
is uw vertaalwerk bij A & O 1-Fach Sprachendienst altijd in vertrouwde handen.